Το SELMA Toolkit θα είναι το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος SELMA. Μια συλλογή αρχών, μεθόδων και πρακτικών, θα επιτρέψει σε διάφορους τύπους ενδιαφερομένων να εργαστούν σχετικά με την ομιλία μίσους στο διαδίκτυο με εφήβους ηλικίας 11 έως 16 ετών.

Το Toolkit θα προσεγγίσει την ομιλία του μίσους μέσω ενός πλαισίου κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε έναν ψηφιακό κόσμο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την (διαδικτυακή) ομιλία μίσους που πραγματοποιείται κατά τους πρώτους μήνες του έργου θα αποτελέσουν βάση τεκμηρίωσης για τη δημιουργία του.

Το Toolkit SELMA βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε αυτή τη σελίδα μέχρι το τέλος του 2018.

Με βάση το SELMA Toolkit, θα παραδοθούν πρόσθετοι πόροι και υλικά το 2019:

  • Ένα μαζικό μάθημα Open Online (MOOC)
  • Σχέδια μαθήματος και ενότητες για εκπαιδευτικούς
  • Ένα πρόγραμμα ομότιμων πρεσβευτών για τη νεολαία
  • Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά υλικά για τους επαγγελματίες του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς
  • Ένα online πρόγραμμα παροχής συμβουλών για τους ευάλωτους νέους
  • Συμβουλευτική και αναφορά εφαρμογής πρώτης βοήθειας

Follow us