Η έναρξη της κοινότητας Schoolers επισημοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 όπου και συμμετέχουν ενεργά δέκα μέλη. Καθώς η διεξαγωγή της κοινότητας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, οι Schoolers leaders κατέγραψαν μαρτυρίες των εφήβων/μελών!

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» www.youth-health.gr σε συνεργασία με τον επιστημονικό οργανισμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» www.youth-life.gr οργανώνουν για πρώτη φορά ένα κέντρο απασχόλησης παιδιών και εφήβων που έχουν σταματήσει τη σχολική φοίτηση, με στόχο τη δημιουργική τους απασχόληση και την επιστροφή τους στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής με ομαλό τρόπο.

Η σχολική άρνηση αφορά περίπου 10% του εφηβικού πληθυσμού, ενώ στη χώρα μας το ποσοστό ανέρχεται σε 13%, ποσοστό υψηλότερο από τις δεσμεύσεις της χώρας μας στην Σύνοδο της Λισαβώνας (2000), σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας.

Ο έφηβος που εγκαταλείπει το σχολείο μπορεί να αισθάνεται απελπισία & φόβο, αρνείται ή δυσκολεύεται ανυπέρβλητα να παρακολουθήσει, ενώ συχνά συνυπάρχουν και σωματικά συμπτώματα (είναι χλωμοί, τρέμουν, παρουσιάζουν πόνο στην κοιλιά και πονοκεφάλους).