Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση δράσεων σε θέματα ασφαλούς χρήσης και κατάχρησης του διαδικτύου.

 Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιθυμώντας να συμβάλει στην προσπάθεια του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελώντας και η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα και συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., προτείνει τη συνδιοργάνωση δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.

Το Υπουργείο Παιδείας, εκτιμώντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα ευαισθητοποιηθεί και θα αξιοποιήσει δημιουργικά τις γνώσεις που θα αποκομίσει μέσα από σεμινάρια, ενημερωτικές εκστρατείες και σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό , αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση της Μ.Ε.Υ.

Enable Ambassador

Θέλετε να γίνετε Πρεσβευτές/Ambassadors του Enable στη χώρα σας;

Τι είναι το Enable;

Το πρόγραμμα Enable – Eνδυναμώνω (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments, Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον Μάθησης ή/και Διασκέδασης) είναι ευρωπαϊκό. Βασίζεται στη Διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «DAPHNE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεξάγεται από οργανισμούς 5 ευρωπαϊκών κρατών: Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Κροατία και Αγγλία.

Το πρόγραμμα μέσα από την εκπαίδευση και το υλικό του στοχεύει στο να περιορίσει το σχολικό εκφοβισμό μεταβάλλοντας το σχολικό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα).

Το πρόγραμμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ολιστική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας, με βάση την ενίσχυση της συναισθηματικής υγείας των παιδιών, είναι το κλειδί αντιμετώπισης και περιορισμού του σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους 11-14 ετών.