“ Συνήθως μπορεί να μην αντιδρούμε… μάλλον επειδή δεν αφορά εμάς άμεσα.
Αδιαφορούμε και αυτό δεν είναι σωστό…»
Νικόλας, 15 ετών

“Ορισμένα παιδιά πιστεύουν ότι όλοι μας θα πρέπει να μοιάζουμε…
Όμως ο καθένας μας είναι διαφορετικός/ή”
Σοφία, 16 ετών

«Εγώ πιστεύω πως αν αρχίσει να γίνεται κάτι αρνητικό για κάποιον,
θα βοηθούσε να υποστηρίζουμε όλοι τον αδύναμο
και να «χάνει» δύναμη η πλευρά που επιτίθεται…»
Αντρέας, 14 ετών

«Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η πρόληψη…» Ελένη, 17 ετών


SELMA BOOK

Partners

partners2.jpg

The SELMA project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The contents of this website are the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the

European Commission.

selma2.jpg

Follow us