Δείτε το Πρόγραμμα Συναντήσεων

18/11/2015
«Η συναρπαστική περίοδος της εφηβείας (ορισμός, ηλικιακά όρια, δείκτες ποιότητας ζωής, κοινωνική πραγματικότητα κλπ)»

09/12/2015
«Ανάπτυξη του εφήβου (σωματική ανάπτυξη, εφηβικός εγκέφαλος, συμπεριφορά, τρόπος σκέψης, σχέσεις)»

13/01/2016
«Πρόληψη (οδηγίες για διατροφή, άσκηση, ύπνο, εμβολιασμούς, άθληση, χρήση συσκευών κλπ)»

10/02/2016
«Χρήση της τεχνολογίας σε παιδιά και εφήβους. Κινητό τηλέφωνο και παιδί»

09/03/2016
«Διατροφή - Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής»

13/04/2016
«Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάσπαση Προσοχής - Υπερκινητικότητα Παιδιών και Εφήβων, Επαγγελματικός Αναπροσανατολισμός»

11/05/2016
«Εκφοβισμός στο διαδικτυακό και φυσικό περιβάλλον»

08/06/2016
«Η σεξουαλικότητα στην εφηβεία και η έκφρασή της.»