Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ακαδημία Γονέων. Εφηβεία από το Α έως το Ω» θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2016.

Στόχος του νέου κύκλου είναι να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο διαδραστικό χαρακτήρα των συναντήσεων και στο ενημερωτικό υλικό προς το κοινό.
Το πρόγραμμα του νέου κύκλου 2016-2017 θα ανακοινωθεί αναλυτικότερα τον Σεπτέμβριο.

 

Έναρξη 2ου κύκλου 2016-2017 του Προγράμματο "Ακαδημία Γονέων"