ΕνΔυναμώνω - Δείτε την ελληνική έκδοση του εντύπου ΕνΔυναμώνω...

ENABLE – Η έναρξη!

Πάρτε μέρος στη μεγάλη, πανευρωπαϊκή συζήτηση για το bullying, μοιραστείτε τις ιδέες σας και συμμετέχετε στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων!

Το πρόγραμμα ENABLE – Ενδυναμώνω (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments - Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον Μάθησης ή/και Διασκέδασης) στοχεύει στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού με έναν ολιστικό τρόπο, στηρίζοντας τα παιδιά να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο σπίτι, το σχολείο, την τάξη και την κοινότητα.

ΕνΔυναμώνω - Δείτε την ελληνική έκδοση του εντύπου ΕνΔυναμώνω...

For Adolescent Health el logoenable en logo                                                 

To ENABLE (EuropeanNetworkAgainstBullyinginLearning and LeisureEnvironments/ Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Παρενόχλησης στη Μάθηση και στην Αναψυχή) είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμαπου στοχεύει στην καταπολέμηση του εκφοβισμούκαι την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων.