Αλίκη Μωυσιάδου

 

Η Αλίκη Μωυσιάδου είναι 24 ετών και είναι απόφοιτος του Χημικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

youth power

 

 

 

Είναι μέλος της ομάδας νέων εθελοντών οι οποίοι βοηθούν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κλινικών προγραμμάτων του Σωματείου, με την επιστημονική επιστασία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού».