Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ι.), ιδρύθηκε το 1992, με ιδρυτικό Πρόεδρο τον Γ. Μαραγκό, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες ειδικούς και εκπαιδευτικούς στην ιδιαιτερότητα της φροντίδας των εφήβων.

Όραμα της εταιρίας είναι η δημιουργία εξωτερικών ιατρείων, θαλάμων για εφήβους και συμβουλευτικών σταθμών γενικής εφηβικής ιατρικής, καθώς και η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας μέσω προγραμμάτων στο σχολείο και ενημέρωσης γονεών.

Η Ε.Ε.Ε.Ι. στοχεύει στη σφαιρική και καθολική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των εφήβων και στη σπουδαιότητα της πρόληψης. Οι ειδικοί και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται κοντά στα
παιδιά από τα πρώτα τους χρόνια, έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους, να ενημερώνουν και να μπορούν να καθοδηγούν ορθά έως και την
ενηλικίωση. Έτσι, το πέρασμα από την παιδική ηλικία και εφηβεία στην ενήλικη ζωή είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο.

Η Εταιρία προσδοκά στη συμμετοχή της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσει να πραγματοποιεί το όραμα της. Για την υλοποίηση των στόχων της, η Ε.Ε.Ε.Ι πραγματοποιεί επιστημονικές ημερίδες (διαλέξεις), μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια, βιβλιογραφικές ενημερώσεις, συνεντεύξεις και διαβήματα στους αρμόδιους φορείς.

Καλεί λοιπόν, όλους (επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, γονείς, και την πολιτεία) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση όλων όσων αναφέρθηκαν.

Τι είναι το YOUTH ON LINE;

Το YOUTH ON LINE  είναι ένα πρόγραμμα ψηφιακής παιδείας μέσω της ορθής χρήσης της τεχνολογίας από παιδιά. Μέσω εργαστηριακών βιωματικών εργαστηρίων συμβάλει στην πρόληψη των συνεπειών από την δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών αξιοποιώντας  βιωματικές τεχνικές και εργαλεία Τ.Π.Ε (εργαστήριο πληροφορικής). Ο απώτερος στόχος του υλικού είναι να ενδυναμώσει τους/τις μαθητές/τριες στο να γίνουν αυτόνομοι και ασφαλείς χρήστες των νέων τεχνολογιών.

Το παιδαγωγικό και επιστημονικό του πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) και στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social & Emotional Learning).

Ο οδηγός συντονιστή περιλαμβάνει 6 διαδοχικά εργαστήρια. Έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα από αυτά να μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα σαν βραχύχρονη παρέμβαση στο θέμα που πραγματεύεται ή σαν μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος  έχει η Μονάδα Εφηβικής Υγείας σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία».            

 

Στόχοι Του Προγράμματος

 

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι η ψηφιακή παιδεία για νέους/ες μέσω της ορθής χρήσης της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα εστιάζει επίσης και στο δημιουργικό διαδίκτυο αλλά και πως οι έφηβοι/ες πρέπει να διεκδικούν τα διαδικτυακά τους δικαιώματα και πώς να σέβονται τα δικαιώματα των συνομηλίκων τους.

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να λειτουργήσει ως οδηγός για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να  υλοποιήσουν παρεμβάσεις πρόληψης των συνεπειών από την δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών αξιοποιώντας  βιωματικές τεχνικές και εργαλεία Τ.Π.Ε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διαδοχικά εργαστήρια. Έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα από αυτά να μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα σαν βραχύχρονη παρέμβαση στο θέμα που πραγματεύεται ή σαν μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε΄-ΣΤ’) και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (Α΄-Β’). Παρόλα αυτά με τις κατάλληλες τροποποιήσεις από τον συντονιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρότερα αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά. Ο χρόνος που αναγράφεται σε κάθε δραστηριότητα είναι ενδεικτικός (ο ελάχιστος δυνατός) και εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών της τάξης, την εξοικείωσή τους με τις βιωματικές διαδικασίες και τη θεματολογία και την εμπειρία του συντονιστή.

Η μεθοδολογία των εργαστηρίων βασίζεται στα πλεονεκτήματα της βιωματικής εκπαίδευσης που αξιοποιεί την ενεργητική εμπλοκή,  κινητοποιεί τη συζήτηση και αφήνει χώρο στους συμμετέχοντες να αναλογιστούν πώς τα θέματα που επεξεργάζονται τους επηρεάζουν προσωπικά. Έτσι μαθαίνουν πώς να διεκδικούν τα διαδικτυακά τους δικαιώματα και πώς να σέβονται τα δικαιώματα των συνομηλίκων τους.

Οι διδακτικοί στόχοι των εργαστηρίων ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες περιοχές: τη γνωστική, την ψυχολογική και  τη συναισθηματική.

-Στη γνωστική περιοχή ανήκουν οι στόχοι που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσης στα θεματικά αντικείμενα του κάθε εργαστηρίου.

-Στη συναισθηματική περιοχή κατατάσσονται οι στόχοι που αναφέρονταν σε στάσεις, αυτο-αξίες και συναισθήματα.

-Στην ψυχοκοινωνική εκείνοι που αποβλέπουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

 

Βάσει αυτής της προσέγγισης, οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων  δομούνται σε τρία επίπεδα:

 

1.παροχή θεωρητικών γνώσεων

2.ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτική κατανόηση των εννοιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

3.ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών.

 

Τα βιωματικά  εργαστήρια παρουσιάζονται  με αναλυτικές οδηγίες ώστε να διευκολύνουν το έργο του συντονιστή: α) με τρόπο που αφενός να   ελαχιστοποιεί όσο δυνατόν γίνεται τον χρόνο προετοιμασίας του κάθε εργαστηρίου και β) με το να  δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, θεωρητικές και πρακτικές ώστε να νιώθει επαρκής και ασφαλής για να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στη βιωματική εκπαίδευση είναι :

Αναλογικά μέσα: Παιχνίδι ρόλων, Μελέτη Περιπτώσεων, Ελεύθερος συνειρμός, Καταιγισμός ιδεών, Εικαστικά μέσα (ζωγραφική, κολάζ), Διεργασία σε μικρές ομάδες, Δουλειά σε ζευγάρια, Συζήτηση σε κύκλο, Συμπλήρωση κουΐζ

Ψηφιακά μέσα: Προβολή Βίντεο / παρουσίασης power point, Ψηφιακή αφίσα, Πληροφοριακό γράφημα, Προγραμματιστικά εργαλεία, Εννοιολογικός χάρτης (cmap tools).

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Προγράμματος

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος YOUTH TECH.

Το πρόγραμμα YOUTH ON LINE μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα από μια εξειδικευμένη  βιωματική εκπαίδευση.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 8 ώρες

Θεματολογία :   

1ο Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακά ικανοί πολίτες … αναπτύσσοντας ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες !

2ο Βιωματικό εργαστήριο: Και δημιουργικό και ασφαλές γίνεται;

3ο Βιωματικό εργαστήριο: Έχεις συμπεριφορά εξάρτησης στο διαδίκτυο: ένας είναι ο δρόμος η ψηφιακή αποτοξίνωση!

4ο Βιωματικό εργαστήριο: Κριτική σκέψη και αξιολόγηση χέρι-χέρι στο διαδίκτυο!

5ο Βιωματικό εργαστήριο: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και διαδικτυακή αποπλάνηση: Τόσο μακριά … τόσο κοντά!

6ο Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακά αποτυπώματα κα φήμη στο διαδίκτυο.

Τεχνικές εκπαιδευτικού σεμιναρίου:

 

 -Παιχνίδι ρόλων

 -Εικαστικά μέσα

 -Διεργασία σε μικρές ομάδες

 -Συζήτηση σε κύκλο

 -Δραστηριότητες ενεργοποίησης

 -Καταιγισμός Ιδεών

 -Μελέτη περιπτώσεων κτλ

 -Ερωτηματολόγιο

 

Το εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό του Προγράμματος στα Ελληνικά θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του www.youth-life.gr, http://youth-health.gr/  

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

1.παρουσιάσεις power point

2.την  έκδοση / εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών / μαθητών (υλικά εργαστηρίου) «Youth On Line, Ψηφιακή Παιδεία – Χρήση της τεχνολογίας από παιδιά – Οδηγός Εργαστηρίων» (93 σελίδες)

Συνεργασία κατά την εφαρμογή του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η στήριξη και εποπτεία των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα στα σχολεία τους, θα γίνεται από τις συντονίστριες του προγράμματος. Ο τρόπος συνεργασίας θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.

 

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος:

Δρ Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Συγγραφή Εκπαιδευτικού υλικού:

Δρ Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα
Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ «Στρατηγικές
Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Συντονιστές /εκπαιδευτές:

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα
Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ «Στρατηγικές
Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

 

Ανδρέας Ζεργιώτης, PhD, MSc Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

πρώην Σχολικός Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής και
πρώην Συντονιστής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Ανατολικής Αττικής.

 

Βιογραφικά σημειώματα των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό [κατεβάστε τα εδώ]

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YOUTH ON LINE [κατεβάστε τα εδώ]

 

YOUTH online Οδηγός Εργαστηρίων [κατεβάστε τα εδώ

 

Παρουσίαση δομής προγράμματος Ψηφιακή Παιδεία [κατεβάστε τα εδώ

 

 

Are you a social and innovative thinker? Do you want to help combating online hate speech? In that case, you are an ideal candidate to take part in the SELMA "Hacking Hate" hackathon in Berlin on 5 and 6 December 2018!

The SELMA "Hacking Hate" hackathon calls upon young people (15 to 18 years old) from across Europe to team up with each other, involving at least one adult (a teacher, youth worker, parent or other carer). Applicants need to put forward an innovative idea to prevent or remediate online hate speech. This can range from concrete technological solutions (a platform, a mobile app or a new type of design standards), to better counselling and reporting mechanisms, education programmes, awareness campaigns, or any other ground-breaking strategy applicants can think of.

Send us your team's idea before 20 September 2018 and get the chance to be invited to the "Hacking Hate" hackathon, taking place at the Facebook Digital Learning Centre in Berlin on 5 and 6 December 2018!

From start to finish, the "Hacking Hate" hackathon is a great opportunity to learn new skills, meet new people, and bring forward fresh ideas for combating online hate speech. In Berlin, you will have time to exchange views with young people from other European countries and further develop your plans to hack online hate. Inspiring coaches will offer you and your team support along the way. You will pitch your final concept in front of an international jury and have the chance of winning the SELMA "Hacking Hate" award.

How to participate?

Let your creativity flow and submit an idea that could help tackling hate speech online! Here are the key requirements for participation:

 • Ideas (ca. 500 words) should be submitted by teams of young people (15 – 18 years old), including one accompanying adult (teacher, youth worker, parent, etc.).
 • Each team should be composed of up to five people, including the accompanying adult, ideally with an equal gender distribution.
 • Participation is possible for teams from all EU member states, plus Norway and Iceland, but particularly from the countries in which SELMA partners are most active (Denmark, Germany, Greece, UK).
 • In your submission, you will need to clearly identify an online hate speech "problem", while indicating how your idea will help to "hack" or "resolve" it in an innovative manner.
 • Ideas can range from concrete technological solutions (a platform, a mobile app or a new type of design standards), to better counselling and reporting mechanisms, education programmes, awareness campaigns, or any other ground-breaking strategy
 • The deadline for submission is September 20th, 2018.
 • Each team needs to nominate a team leader, who will be in charge of submitting the application on behalf of the whole team. The team leader does not need to be the accompanying adult, although this is possible as well.
 • SUBMIT AN IDEA

 

To summarise your idea, you will have to answer a number of questions as indicated in the following template. Once you have prepared your idea, please submit it using our online submission survey. Ideas will be evaluated in the first half of October 2018 based on their creativity, innovativeness, feasiblity, and level of maturity. Six teams will be invited to participate in the hackathon shortly thereafter.

The SELMA "Hacking Hate" organisation team will cover participation, travel costs, and accommodation for the selected participants.

If you have any question, don't hesitate to contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Μια Προσέγγιση Κοινωνικό - Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ) και Αμοιβαίας Ευαισθητοποίησης ενάντια στη ρητορική του μίσους online.

 

Η Kοινωνικό-Συναισθηματική Μάθηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά και οι νέοι κατακτούν και εφαρμόζουν ένα σύνολο δεξιοτήτων: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνείδηση, διαπροσωπικές δεξιότητες και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA (Social Emotional Learning MutualAwareness) στοχεύει, μέσω των παραπάνω δεξιοτήτων, στην πρόληψη και καταπολέμηση τηςρητορικής του μίσουςonline. Στηρίζεται σε μια σειρά βασικών αρχών:

 • Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζεται να ενδυναμωθούν, προκειμένου να γίνουν φορείς αλλαγής.
 • Οι εκπαιδευτικές ενέργειες απέναντι στη ρητορική του μίσους δεν θα πρέπει απλά να «κηρύττουν» τι είναι σωστό ή λάθος. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη.
 • Οι δίοδοι αλλαγής μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την υιοθέτηση ενός ολιστικού σχεδιασμού δράσης, ο οποίος:
  • Συνδυάζει την ενημέρωση, τη γνώση και την εκπαίδευση δεξιοτήτων.
  • Θεωρεί τη διαδικτυακή ρητορική του μίσουςως ένα μοτίβο συμπεριφοράςτο οποίο συνδέεται με κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.
  • Συμπεριλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών.
 • Η προσέγγιση του SELMA αναπτύσσεται με έναν καινοτόμο και ταυτόχρονα εμπειρικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Η ρητορική του μίσους online αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα. Τα μηνύματα μίσους γίνονται όλο και πιο συχνά στο διαδίκτυο. Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες ρύθμισης, ελέγχου ή αναφοράς της ρητορικής του μίσους χρειάζεται να συμπληρωθούν από πιο δραστικές ενέργειες.

Σχετικά με το SELMA

Το SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δύο ετών το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρητορικής του μίσους:

Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους, ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής.

 • Βοηθώντας τους να κατανοήσουν το φαινόμενο της ρητορικής του μίσους.
 • Εφοδιάζοντας τους με εργαλεία και στρατηγικές, ώστε να αναλάβουν δράση και να κάνουν τη διαφορά.
 • Το όραμα του προγράμματος SELMAσυνοψίζεται στο σύνθημα: HackingHate.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα SELMA στοχεύει να προσελκύσει τα νέα άτομα να συμμετέχουν σε ένα πολυδιάστατο εκπαιδευτικό ταξίδι. Ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ευρύτερου διαλόγου με εκπαιδευτικούς και κοινωνικο-πολιτικούς φορείς. Ακολουθεί μια εμπειρικά –τεκμηριωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής του μίσους.