Up

Youth On line

Τι είναι το YOUTH ON LINE;

Το YOUTH ON LINE  είναι ένα πρόγραμμα ψηφιακής παιδείας μέσω της ορθής χρήσης της τεχνολογίας από παιδιά. Μέσω εργαστηριακών βιωματικών εργαστηρίων συμβάλει στην πρόληψη των συνεπειών από την δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών αξιοποιώντας  βιωματικές τεχνικές και εργαλεία Τ.Π.Ε (εργαστήριο πληροφορικής). Ο απώτερος στόχος του υλικού είναι να ενδυναμώσει τους/τις μαθητές/τριες στο να γίνουν αυτόνομοι και ασφαλείς χρήστες των νέων τεχνολογιών.

Το παιδαγωγικό και επιστημονικό του πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) και στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social & Emotional Learning).

Ο οδηγός συντονιστή περιλαμβάνει 6 διαδοχικά εργαστήρια. Έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα από αυτά να μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα σαν βραχύχρονη παρέμβαση στο θέμα που πραγματεύεται ή σαν μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος  έχει η Μονάδα Εφηβικής Υγείας σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία».            

 

Στόχοι Του Προγράμματος

 

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι η ψηφιακή παιδεία για νέους/ες μέσω της ορθής χρήσης της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα εστιάζει επίσης και στο δημιουργικό διαδίκτυο αλλά και πως οι έφηβοι/ες πρέπει να διεκδικούν τα διαδικτυακά τους δικαιώματα και πώς να σέβονται τα δικαιώματα των συνομηλίκων τους.

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να λειτουργήσει ως οδηγός για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να  υλοποιήσουν παρεμβάσεις πρόληψης των συνεπειών από την δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών αξιοποιώντας  βιωματικές τεχνικές και εργαλεία Τ.Π.Ε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διαδοχικά εργαστήρια. Έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα από αυτά να μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα σαν βραχύχρονη παρέμβαση στο θέμα που πραγματεύεται ή σαν μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε΄-ΣΤ’) και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (Α΄-Β’). Παρόλα αυτά με τις κατάλληλες τροποποιήσεις από τον συντονιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρότερα αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά. Ο χρόνος που αναγράφεται σε κάθε δραστηριότητα είναι ενδεικτικός (ο ελάχιστος δυνατός) και εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών της τάξης, την εξοικείωσή τους με τις βιωματικές διαδικασίες και τη θεματολογία και την εμπειρία του συντονιστή.

Η μεθοδολογία των εργαστηρίων βασίζεται στα πλεονεκτήματα της βιωματικής εκπαίδευσης που αξιοποιεί την ενεργητική εμπλοκή,  κινητοποιεί τη συζήτηση και αφήνει χώρο στους συμμετέχοντες να αναλογιστούν πώς τα θέματα που επεξεργάζονται τους επηρεάζουν προσωπικά. Έτσι μαθαίνουν πώς να διεκδικούν τα διαδικτυακά τους δικαιώματα και πώς να σέβονται τα δικαιώματα των συνομηλίκων τους.

Οι διδακτικοί στόχοι των εργαστηρίων ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες περιοχές: τη γνωστική, την ψυχολογική και  τη συναισθηματική.

-Στη γνωστική περιοχή ανήκουν οι στόχοι που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσης στα θεματικά αντικείμενα του κάθε εργαστηρίου.

-Στη συναισθηματική περιοχή κατατάσσονται οι στόχοι που αναφέρονταν σε στάσεις, αυτο-αξίες και συναισθήματα.

-Στην ψυχοκοινωνική εκείνοι που αποβλέπουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

 

Βάσει αυτής της προσέγγισης, οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων  δομούνται σε τρία επίπεδα:

 

1.παροχή θεωρητικών γνώσεων

2.ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτική κατανόηση των εννοιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

3.ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών.

 

Τα βιωματικά  εργαστήρια παρουσιάζονται  με αναλυτικές οδηγίες ώστε να διευκολύνουν το έργο του συντονιστή: α) με τρόπο που αφενός να   ελαχιστοποιεί όσο δυνατόν γίνεται τον χρόνο προετοιμασίας του κάθε εργαστηρίου και β) με το να  δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, θεωρητικές και πρακτικές ώστε να νιώθει επαρκής και ασφαλής για να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στη βιωματική εκπαίδευση είναι :

Αναλογικά μέσα: Παιχνίδι ρόλων, Μελέτη Περιπτώσεων, Ελεύθερος συνειρμός, Καταιγισμός ιδεών, Εικαστικά μέσα (ζωγραφική, κολάζ), Διεργασία σε μικρές ομάδες, Δουλειά σε ζευγάρια, Συζήτηση σε κύκλο, Συμπλήρωση κουΐζ

Ψηφιακά μέσα: Προβολή Βίντεο / παρουσίασης power point, Ψηφιακή αφίσα, Πληροφοριακό γράφημα, Προγραμματιστικά εργαλεία, Εννοιολογικός χάρτης (cmap tools).

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Προγράμματος

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος YOUTH TECH.

Το πρόγραμμα YOUTH ON LINE μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα από μια εξειδικευμένη  βιωματική εκπαίδευση.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 8 ώρες

Θεματολογία :   

1ο Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακά ικανοί πολίτες … αναπτύσσοντας ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες !

2ο Βιωματικό εργαστήριο: Και δημιουργικό και ασφαλές γίνεται;

3ο Βιωματικό εργαστήριο: Έχεις συμπεριφορά εξάρτησης στο διαδίκτυο: ένας είναι ο δρόμος η ψηφιακή αποτοξίνωση!

4ο Βιωματικό εργαστήριο: Κριτική σκέψη και αξιολόγηση χέρι-χέρι στο διαδίκτυο!

5ο Βιωματικό εργαστήριο: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και διαδικτυακή αποπλάνηση: Τόσο μακριά … τόσο κοντά!

6ο Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακά αποτυπώματα κα φήμη στο διαδίκτυο.

Τεχνικές εκπαιδευτικού σεμιναρίου:

 

 -Παιχνίδι ρόλων

 -Εικαστικά μέσα

 -Διεργασία σε μικρές ομάδες

 -Συζήτηση σε κύκλο

 -Δραστηριότητες ενεργοποίησης

 -Καταιγισμός Ιδεών

 -Μελέτη περιπτώσεων κτλ

 -Ερωτηματολόγιο

 

Το εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό του Προγράμματος στα Ελληνικά θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του www.youth-life.gr, http://youth-health.gr/  

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

1.παρουσιάσεις power point

2.την  έκδοση / εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών / μαθητών (υλικά εργαστηρίου) «Youth On Line, Ψηφιακή Παιδεία – Χρήση της τεχνολογίας από παιδιά – Οδηγός Εργαστηρίων» (93 σελίδες)

Συνεργασία κατά την εφαρμογή του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η στήριξη και εποπτεία των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα στα σχολεία τους, θα γίνεται από τις συντονίστριες του προγράμματος. Ο τρόπος συνεργασίας θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.

 

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος:

Δρ Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Συγγραφή Εκπαιδευτικού υλικού:

Δρ Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα
Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ «Στρατηγικές
Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Συντονιστές /εκπαιδευτές:

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα
Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ «Στρατηγικές
Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

 

Ανδρέας Ζεργιώτης, PhD, MSc Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

πρώην Σχολικός Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής και
πρώην Συντονιστής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Ανατολικής Αττικής.

 

 

Βιογραφικά σημειώματα των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YOUTH ON LINE
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα YOUTH ON LINE
YOUTHonline Οδηγός Εργαστηρίων
 
 
Powered by Phoca Download