(1η) Συνάντηση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ Τετάρτη 25/10/2017 Ώρα 18.00 – 20.00 | «Δημοκρατία, Ισότητα φύλων και δικαιώματα στο σχολείο: πραγματικότητα ή ζητούμενο;»

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Enable-Eν Δυναμώνω www.enable.org (Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον Μάθησης ή/και Διασκέδασης) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν έξι εταίροι, 5 χώρες με συντονιστή φορέα το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet www.europeanschoolnet.org).

 

hackathonΒασίζεται στην υπόθεση ότι η ευτυχία και η ευεξία στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας, απαιτούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω της βαθύτερης κατανόησης και υπεύθυνης προσέγγισης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, είτε στον πραγματικό κόσμο, είτε διαδικτυακά. Στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου του εκφοβισμού με ολιστικό τρόπο, τα παιδιά να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο σπίτι, στο σχολείο, στην τάξη και την κοινότητα. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 30 σχολεία, θα ενημερώσει 6.000 εφήβους ηλικία 11-14 ετών και θα ενδυναμώσει 2.000 γονείς και εκπαιδευτικούς. 

 

   Το «Hackathon» αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Enable και στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους νέους να εργαστούν ομαδικά και να διαπραγματευτούν το θέμα του εκφοβισμού, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με αυτό. Θέματα συζήτησης μπορεί να είναι ο ορισμός, η έκταση και οι μορφές του φαινομένου, τρόποι περιορισμού, θετικές δράσεις κλπ. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε ένα πλαίσιο που στοχεύει στο να βελτιώσει τις διαδικτυακές δεξιότητες, καθώς και να διευρύνει τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων και δημιουργική έκφραση.

 

   Τα αποτελέσματα είναι άμεσα εφαρμόσιμα στην πράξη: εφαρμογές (applications), καθώς και άλλα εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων videos, games, παρουσιάσεων), τα οποία θα δημιουργηθούν από τα ίδια τα παιδιά για τις ανάγκες των συνομηλίκων τους, και θα υποστηριχθούν τεχνολογικά από ειδικούς της τεχνολογίας και από εταιρείες τηλεπικοινωνίας που θα συμβάλλουν στην διάθεση του μέσου στην για το ευρύ κοινό. Οι δημιουργίες του Hackathon στο πλαίσιο του προγράμματος του Enable, θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση της εβδομάδας Ευρωπαϊκής Ευαισθητοποίησης 2015 (http://codeweek.eu), κατά την οποία τα συγκεκριμένα παραδοτέα έρχονται να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.

 

   Το Hackathon σαν λέξη προέρχεται από τις λέξεις Hacking & Marathon (Μαραθώνιος), και εκφράζει την άμιλλα των ομάδων που θα συμμετέχουν συνδυάζοντας την πρωτοπορία της τεχνολογίας και την βαθιά γνώση του φαινομένου του εκφοβισμού, μέσα από τα μάτια παιδιών 11-14 ετών. Το γεγονός ότι τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους για το τι μπορεί να επηρεάσει και να έχει αποτέλεσμα σε άτομα της ηλικίας τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό και δημιουργεί τις βάσεις για επιτυχία στην πρακτική εφαρμογή (youth participation value).
Επίσης, το πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά μια συγκεκριμένη ευκαιρία να εκφράσουν και να αναπτύξουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες δημιουργικότητας, καθώς και να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη κώδικα προγραμματισμού (software). Τέλος, ενεργοποιούνται ως πολίτες σύμφωνα με τους όρους της UNESCO.