Μια Προσέγγιση Κοινωνικό - Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ) και Αμοιβαίας Ευαισθητοποίησης ενάντια στη ρητορική του μίσους online.

 

Η Kοινωνικό-Συναισθηματική Μάθηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά και οι νέοι κατακτούν και εφαρμόζουν ένα σύνολο δεξιοτήτων: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνείδηση, διαπροσωπικές δεξιότητες και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA (Social Emotional Learning MutualAwareness) στοχεύει, μέσω των παραπάνω δεξιοτήτων, στην πρόληψη και καταπολέμηση τηςρητορικής του μίσουςonline. Στηρίζεται σε μια σειρά βασικών αρχών:

 • Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζεται να ενδυναμωθούν, προκειμένου να γίνουν φορείς αλλαγής.
 • Οι εκπαιδευτικές ενέργειες απέναντι στη ρητορική του μίσους δεν θα πρέπει απλά να «κηρύττουν» τι είναι σωστό ή λάθος. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη.
 • Οι δίοδοι αλλαγής μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την υιοθέτηση ενός ολιστικού σχεδιασμού δράσης, ο οποίος:
  • Συνδυάζει την ενημέρωση, τη γνώση και την εκπαίδευση δεξιοτήτων.
  • Θεωρεί τη διαδικτυακή ρητορική του μίσουςως ένα μοτίβο συμπεριφοράςτο οποίο συνδέεται με κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.
  • Συμπεριλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών.
 • Η προσέγγιση του SELMA αναπτύσσεται με έναν καινοτόμο και ταυτόχρονα εμπειρικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Η ρητορική του μίσους online αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα. Τα μηνύματα μίσους γίνονται όλο και πιο συχνά στο διαδίκτυο. Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες ρύθμισης, ελέγχου ή αναφοράς της ρητορικής του μίσους χρειάζεται να συμπληρωθούν από πιο δραστικές ενέργειες.

Σχετικά με το SELMA

Το SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δύο ετών το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρητορικής του μίσους:

Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους, ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής.

 • Βοηθώντας τους να κατανοήσουν το φαινόμενο της ρητορικής του μίσους.
 • Εφοδιάζοντας τους με εργαλεία και στρατηγικές, ώστε να αναλάβουν δράση και να κάνουν τη διαφορά.
 • Το όραμα του προγράμματος SELMAσυνοψίζεται στο σύνθημα: HackingHate.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα SELMA στοχεύει να προσελκύσει τα νέα άτομα να συμμετέχουν σε ένα πολυδιάστατο εκπαιδευτικό ταξίδι. Ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ευρύτερου διαλόγου με εκπαιδευτικούς και κοινωνικο-πολιτικούς φορείς. Ακολουθεί μια εμπειρικά –τεκμηριωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής του μίσους.