Εκτύπωση

Στατιστικές πληροφορίες για τον εκφοβισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη

Γράφουν: Ειρήνη Γιανναράκη, Ελένη Τζαβέλα, Άρτεμις Τσίτσικα

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενου του εκφοβισμού μεταξύ παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα? Ποιές οι διαφορές και οι ομοιότητες σε σχέση με άλλες Ευρωπαικές χώρες? Ποιά είναι τελικά η έκταση του φαινομένου του bullying;

Oι στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον εκφοβισμό και ειδικότερα το σχολικό εκφοβισμό αποτελούν βασικό στοιχείο για τη κατανόηση, τη πρόληψη, την ανίχνευση αλλά και την αντμετώπιση του. Με αυτό το τρόπο αντλούμε πολλαπλές πληροφορίες όπως το ποσοστό των μαθητών που έχουν εκδηλώσει δείγματα συμπεριφοράς εκφοβισμού, πόσο συχνά εκδηλώνεται αυτή η συμπεριφορά, ποιό είναι το ποσοστό των μαθητων που εκτέθηκαν σε συμπεριφορές εκφοβισμού κ.λ.π. Επίσης, οι επιστήμονες μπορούν να συγκρίνουν τη φύση του φαινομένου πριν και μετά από μια παρέμβαση, συνήθως στα σχολεία, με σκοπό την αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών γυρώ από το bullying. Ακόμη να δουν και πόσο αποτελεσματική ήταν, να την εξελίξουν και να την εφαρμόσουν σε περισσότερα σχολεία.

Ελλάδα

Στην χώρα μας, η πρώτη μεγάλη μελέτη για τον σχολικό έγινε το 2000 (Χουντουμάδη και συν, 2000) όπου:

Ακόμη σύμφωνα με τη Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (2014) σχετικά με το θέμα: «Έφηβοι και Έκφοβισμός» (Κοκκέβη και συν,2015), τονίζεται οτι:

Σε άλλες Ευρωπαικές χώρες, σύμφωνα με την έρευνα «Οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC» παρατηρείται πως:

Πολλοί αναλυτές θεωρούν οτι μια εξήγηση για τα διαφορετικά στοιχεία ανάμεσα στις χώρες οφείλετε στη κουλτούρα, τον πολιτισμό και το σύστημα αξιών που έχει η κάθε χώρα. Ακόμη, σε συνδυασμό με τη συχνότητα που αναπτύσουν και εφαρμόζουν οι χώρες προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό εκφοβισμό αλλά και πολιτικές πρόληψης αυτού (Craig και συν, 2009).

******************************************************************************
Bιβλιογραφία

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα, 2012.
Κοκκέβη Ά, Σταύρου Μ, Καναβού Ε.,Φωτίου Α, Οι έφηβοι στο σχολικό περιβάλλον. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα, 2015.
Χατζή, Χ., Χουντουμάδη, Α., Πατεράκη, Λ., «Άσκηση Βίας από Μαθητές προς Μαθητές στο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου», Παιδί και Έφηβος 2:1, Αθήνα, σσ. 97 – 11
Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., Simons-Morton, B., & Pickett, W. (2009). A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries. International Journal of Public Health, 54(2), 216-224.