Εκτύπωση

«Εφηβεία από το Α έως Ω»

Μια Ακαδημία για Γονείς

10 μηνιαίες δίωρες διαδραστικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση γονέων για την εφηβική υγεία και συμπεριφορά...

Θεματικές Ενότητες

Πληροφορίες: 80011 80015
www.youth-health.gr | www.youth-life.gr

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά όλες τις συναντήσεις.

FreeSunday Καταχώρηση