Εκτύπωση

Δείτε τους Συνεργάτες της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ)

 Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
www.youth-health.gr

           Enable (Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στο Bullying) 

 Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής


Εριφύλης 2, Αθήνα, Παγκράτι, 11634
Τηλ.2107290496, Φαξ.2107290496
www.youth-health.gr

 Glaxo Smith Kline

Λεωφόρος Κηφισίας 266 
Τηλ. 210 - 6882100, Φαξ.210 – 6847144 / 64

http://gr.gsk.com/

 Fah Logo

Μαζί για την Εφηβική Υγεία

Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
www.youth-life.gr

logo knop

ΚΜΟΠ

«Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού»

www.kmop.gr

 olympiaki

«Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας»

www.olympictruce.org