Ακούστε την συνέντευξη 

http://stokokkino.gr/mp3/8812..2017-01-03.mp3